top of page
mirrorGIF (1).gif
WhatsApp%20Image%202020-09-16%20at%2021.
בית המראות-05.png
גייסו את כפתור הלב לאתר שלכם
allison-archer-eMde3DhQL0A-unsplash_edit
להיות מראה בעולם

מקימים עמוד פרופיל בבית המראות

מעלים כתובת האתר שלכם ומסמנים את העמודים שברצונכם להשמיע בקול אנושי

בוחרים את "צבע" הקולות והשפות שיישמעו באתר שלכם

מקבלים במייל את כפתור הלב, מוכן להטמעה באתר

מקימים עמוד פרופיל בבית המראות

מקבלים משימות הקראה באולפן ההקלטות של בית המראות

צוברים נקודות ועולים בדרגות

הופכים לשותפים במהפכת הנגשת המידע באינטרנט- המימד הקולי האנושי מותאם התוכן

דרגות

להיות מראה בעולם

מקימים עמוד פרופיל בבית המראות

מקבלים משימות הקראה באולפן ההקלטות של בית המראות

צוברים נקודות ועולים בדרגות

הופכים לשותפים במהפכת הנגשת המידע באינטרנט- המימד הקולי האנושי מותאם התוכן

גייסו את כפתור הלב לאתר שלכם

מקימים עמוד פרופיל בבית המראות

מעלים כתובת האתר שלכם ומסמנים את העמודים שברצונכם להשמיע בקול אנושי

בוחרים את "צבע" הקולות והשפות שיישמעו באתר שלכם

מקבלים במייל את כפתור הלב, מוכן להטמעה באתר

מראת המראות

האזנה לתכנים שהוקראו ע"י מראות שנמצאות בשלבים מוקדמים ואישורן.

מדברים פחות - מקשיבים יותר.

4

פנורמה

שותפה בבית המראות ומנהלת מראות מעולמות תוכן שונים ומרתקים

5

מראת עולם

הקלטות של החלומות וההגשמות שלנו. תיעוד והנצחה של מודלים שעבורינו הם כלי להגשמת חזון ושאיפות לב

3

מראת הבית

הקלטות עולם פנימי, צעדים ראשונים של היכרות פנימית, התפתחות והעצמה אישית

1

מראת חוץ

הקלטות תכנים חברתיים, מוניציפליים וממשלתיים כאחד. מעולמות תוכן מרתקים ונוגעים

2

הדרגות

bottom of page