mirrorGIF (1).gif

מקורבים ובני משפחות מוזמנים למלא פרטים בפרויקט "מראות השואה". העלו את סיפורכם ואנו נקריא וננציח.

מיזם בית המראות בישראל הפועל בשיתוף משרד החינוך 
יוצא למסע התרגום והנצחת הגבורה של שורדי ונפגעי השואה ומשפחותיהם. 

במיזם זה היוצא מבית המראות, כלל הקהילות (ובפרט תלמידי ישראל וסטודנטים מתיכונים ואקדמיה בישראל), 
מתנדבים ליצירת הקלטות הנצחה קוליות של מסעם המרתק של מקורביכם שורדי ונפגעי השואה.

 

פרטי הדמות המונצחת

כותרות סיפור חיי הדמות המונצחת

(עד 400 מילים)

1.

חוויה שארצה להשמיע על הדמות המונצחת 

(עד 400 מילים)

2.

מסר לדורות הבאים מתוך חוויות הדמות המונצחת

(עד 400 מילים)

3.

הנני מאשר את תקנות בית המראות ושימוש בתכנים שהעלתי במסמך המצורף

שליחה

יש לאשר את תקנות בית המראות

© 2020 כל הזכויות שמורות לבית המראות.

לפרטים נוספים: info@mirrorshouse.com