mirrorGIF (1).gif
משימות שביצעתי

משימות לביצוע

משימות מערכת
המלצות פנורמה
הקלטות אתרים
...
...
Button

מראת כניסה

בצע משימה

שם דרגה

בצע משימה

שם דרגה

בצע משימה

שם דרגה

בצע משימה

שם דרגה

בצע משימה

שם דרגה

125

הקראת כניסה

ברוכים הבאים לבית המראות!

מיד נעבור הדרכה קצרה בה תכירו את המערכת

אנחנו נמצאים בעמוד "המשימות שלי"
בעמוד זה תוכלו לראות את המשימות שקיבלתם מהמערכת ומהפנורמה האישית שלכם ולגשת לאולפן

בואו ניגש ישר לעבודה

לחצו על "בצע משימה" והכירו את האולפן

ההתמחויות שלי:
...