top of page

דרגות המראות

3

מראת יציאה

3000-6000 נקודות

רגע לפני שיוצאים החוצה, אורזים את הכלים שיצרנו בבית.במשימות ההקראה:התקוה, הקלטת שיר/סיפור לאמי, מסר למורה משפיע בחיי ועוד...*חזרה על משימה מאותו תחום, נושאת בנקוד חלקי.

2

מראת לובי

 1000-3000 נקודות

ממשיכים במסע בבית ומפתחים כלים לתקשורת עם מראות השראה.במשימות ההקראה:החומר שממנו עשויים מנהיגים, ארועי תרבות נצחיים, מסר ראשון לדמות צבורית ועוד...*חזרה על משימה מאותו תחום, נושאת בניקוד חלקי.

1

מראת כניסה

עַד 1000 נקודות

יוצאים לדרך מתחילים את המסע אל חדרי הלב בבית, במשימות ההקראה:
משמעות שמי, ארועים מיום הולדתי, מתכונים ועוד...
*חזרה על משימה מאותו תחום, נושאת בנקוד חלקי.

מראת בית

מראת חוץ

5

מראת המדינה

10,000-100,000 נקודות

בשלב זה מראת החוץ נמצאת במסע היכרות עם המדינה בה נולדה ובתודעת "דע מאין באת": משמיעה את קולה, היוצא מהלב. פרס נובל, גיל שלישי, עבור הגיל השלישי. מתבצעות העלאות תכן והקראות אודות ארועי המדינה, החגים, המועדים והמנהגים השונים בתרבויות שונות של קהלות במדינה. *במראת המדינה אפשרות להתנדבות הנגשת אתרי עמתות במדינה דרך כפתור הלב, המקריא בקול אנושי ומתרגם לשפות שונות. *הפעילות מתבצעת במסגרת שתוף הפעלה של בית המראות עם משרדי המדינה השונים: משרד החנוך, המנהל לחברה ונער, המשרד לשויון חברתי, משרד הבטחון, הבריאות, תירות, תרבות ועוד..*העלאת תכן מקורי מזוכה בנקוד כפול בדרגה.

4

מראת העיר

6,000-10,000 נקודות

בשלב זה מראת העיר יוצאת למסע הכרות מחדש עם המקום בו נולדה ומשמיעה את קולה, היוצא מהלב. בשלב "מראת העיר" מתבצעות משימות הקראת תוכן ומשימות עלאות תכנים אודות מיסדי העיר/כפר/קבוץ/מושבה, שמות הרחובות ומשמעותם, ביצוע הקראות עבור הגיל השלישי בעיר ובכפר, חשיפת עולם תוכן מתרגם וקולי עבור קהלות עולים חדשים בעיר ויצירת הנצחה קולית של גבוריה.
*בשלב זה למראה נתנת אפשרות להתנדבות הנגשת אתרי עמתות בעיר דרך כפתור הלב המקריא בקול אנושי ומתרגם לשפות שונות.
*הפעילות מתבצעת במסגרת שיתוף הפעולה של בית המראות עם משרדי המועצות, העיריות והעמתות בישראל.
*העלאת תוכן מקורי מזוכה בניקוד כפול בדרגה.

מראת עולם

מראת המראות

9

מראה מראה

שלב מראה מראה עם הידע והנסיון בדרך, הנך מאשרת ומתקנת תכנים והקראות מנסיונך כמראה בבית המראות. בשלב זה מראה מראה נחשפת וחושפת למקריאים מעולם התכן הנבחר על ידה ועם נסיונה, נותנת אוזן קשבת, מקדמת ותומכת במראות בארץ ובעולם ומאפשרת התקדמות והגשמה למראות. בנוסף לעולם התוכן המגוון הקים בבית, בשלב זה, המראה מעלה תכנים מעולמה כמראה מראה. מאזינה ומקריאה תכנים לגיל השלישי מהארץ והעולם והמשך בקרה והכוונה בעולם הקולי המדבר בקול היוצא מהלב אל מראה מראה.

8

מראה מאזינה

ברוכה הבאה למראת המראות, המקום בו את כמראה עם נסיון בדרך, הופכת למראה מאזינה ומאשרת תכנים והקראות מנסיונך כמראה בבית המראות. בשלב זה מראה מאזינה נחשפת להקראות מעולם התכן הנבחר על ידה ועם נסיונה, נותנת אוזן קשבת למראות בארץ ובעולם ומאפשרת התקדמות למראות. בנוסף לעולם התכן המגוון הקיים בבית, בשלב זה, המראה מעלה תכנים מעולמה כמראה מאזינה. מתבצעת האזנה לתכנים מהגיל השלישי מהארץ והעולם והמשך בקרה בעולם הקולי המדבר בקול היוצא מהלב למראה מאזינה.

   700,000-1,000,000 נקודות

   500,000-700,000 נקודות

7

מראת ההגשמות

   200,000-500,000 נקודות

ברוכה הבאה לעולם הגשמותיך, המקום בו את כמראה בעולם, מציגה הגשמה שהגיעה מתוך התמדה, נתינה והתמקדות בטוב ובשפע הקים בעולם. בנוסף לעולם התוכן המגוון הקיים, בשלב זה, המראה מעלה תכנים והקראות אודות הגשמות של הצלחות קטנות כגדולות שלה כמראה. הקראות ביוגרפיות של מגשימי חלומות שהביאו למהפיכות, מהארץ והעולם. הקראות מגשימי חלומות מהגיל השלישי מהארץ והעולם והמשך יצירת עולם קולי המדבר בקול שיוצא מהלב: הגשמות. *בשלב זה, למראת ההגשמות מתאפשרת התנדבות עבור עמתות ומלכ"רים בארץ ובעולם, המנהלים את כפתור הלב המקריא אתרי אינטרנט במגון שפות.

6

מראת החלומות

   100,000-200,000 נקודות

ברוכה הבאה לעולם חלומותיך, המקום בו את מדברת חלומות ויוצרת סביבך, כמראה, צמיחה ומיקוד בטוב ובשפע הקיים בעולם. בשלב מראת החלומות מתחילים לדבר ולזקק בהבנה את חלומותינו, בקולנו. מדברים את משאלות הלב ומוציאים אותם לעולם, לטובת הגשמה עצמית. בנוסף לעולם התכן המגון הקים, בשלב זה מדברים חלומות, מעלים ביוגרפיות של מגשימי חלומות שהביאו למהפיכות. מבצעים הקראות של חלומות מהגיל השלישי מהארץ והעולם ויוצרים עולם קולי המדבר בקול: חלומות שיוצאים מהלב. *למראת החלומות מתאפשרת התנדבות עבור עמתות ומלכ"רים בארץ ובעולם, המנהלים את כפתור הלב המקריא אתרי אינטרנט במגון שפות. ברוכה הבאה למראת החלומות.

ברוכה הבאה, פנורמה בבית המראות

הנך מאשרת ומתאפשרת לגייס מראות אל בית המראות, לנהל ולקדם קהילות בעלות עולם תוכן משותף לטובת שוויון בחברה דרך הקול האנושי היוצא מכפתור הלב.
בשלב זה, הפנורמה הראשית של בית המראות פותחת עבורך קשור לגיוס מראות חדשות לבית המנהלות ונחשפות דרכך לעולם החדש החותר לשוויון ושיתופי פעולה בחברה על כל חוגיה.

10

  + 1,000,000 נקודות

פנורמה

mirrorGIF (1).gif
bottom of page